Kogud

RF segamise teooria: RF korrutamise matemaatika

RF segamise teooria: RF korrutamise matemaatika

RF-segistid on klassikalised RF- ja mikrolaineahjud. Need võimaldavad raadiosignaalide tõlkimist ühelt sageduselt teisele, ideaaljuhul ei mõjuta see signaali amplituudi ega sageduskomponente, st ilma vajalike elementide moonutamiseta.

Põhiline RF-mikseri / korrutamise teooria

RF-segistid on mittelineaarsed ahelad ja nii mõjutab ühe sisendsignaali mõju teist ja vastupidi.

Mittelineaarse vastuse tulemusel genereeritakse uusi signaale. Väljundis on rida signaale, mis sisaldavad sisendsignaalide mitmekordseid, st harmoonilisi pluss kõigi sageduste summa- ja erinevussignaale.

fout=|nf1±mf2|

Segamise / korrutamise matemaatilist võrrandit saab visuaalsemalt näha alloleval diagrammil.

Selle tulemusena näitab RF korrutamine, et see on lõpmatu rida diskreetseid väljundeid, mis ulatuvad mõlemale poole.

Kõrgema astme segamise väljundsagedused on väiksema amplituudiga - kõrgema astme signaalide tegeliku amplituudi määrab segamisahel. Paremad segistid annavad madalama kõrgema tellimuse väljundid. Kuid igal juhul on teise astme vastustel kõige suurem amplituud.

Ideaalne raadiosegisti töö ja teooria

Ideaalses mikseris oleksid väljundid ainult (f1 + f2) ja (f1 - f2). Saame vaadata teooria taga olevat matemaatikat, et näha, kuidas see teoks saab.

RF-mikseri kahte sisendit võib pidada kaheks koosinus laineks, mille nurksagedused on ω1 ja ω2.

Matemaatiliste põhilaienduste abil saab need kaks koosinust korrutada ja saadud valemit laiendada:

cos(ω1)cos(ω2)=cos(ω1+ω2)2+cos(ω1-ω2)2

Need ülaltoodud matemaatika ja teooria viitavad RF-segisti täiuslikule korrutamiskeskkonnale. Tegelikkuses segistid ei vasta täiuslikkusele ja seetõttu eksisteerivad muud terminid, mis tähendavad, et summaarsete ja erinevuste sageduste kõrval tekitatakse täiendavaid sagedusi.

Tasemed sõltuvad konkreetsest seadmest või vooluringist ja sageli on suure jõudlusega raadiosegistitel andmelehel määratletud soovimatute segude tooted. Mõne rakenduse jaoks võib see olla kriitiline.


Vaata videot: Algebraline murd 24 - Korrutamine ja jagamine; tegurdamise võtted treiler (Juuni 2021).