Kogud

Sirge traadi ja mähiste induktiivsus

Sirge traadi ja mähiste induktiivsus

Kuigi induktiivsusele mõeldes tulevad tavaliselt meelde mähised, on sirgjuhtmel sellega seotud ka induktiivsus.

Enamike madalsageduslike rakenduste ja tavaliste juhtmete pikkuste korral võib seda induktiivsust eirata, kuid sageduste tõustes võib juhtmete induktiivsus muutuda väga oluliseks.

Induktiivsust saab arvutada nii sirge traadi kui ka mähiste jaoks, ehkki koolide induktiivsuse arvutamine võib olla keerulisem, kuna kaasatud on väga palju muutujaid, sealhulgas mõõtmed, konstandid jms.

Mähise kasutamise eelis induktiivsust vajavate asjade puhul on see, et see tagab antud mahus induktiivsuse palju kõrgema taseme, kuna mähise erinevate pöörete vahel on magnetiline vastasmõju.

Induktiivsuse arvutamine

Üldiselt on induktiivsust võimalik arvutada Maxwelli võrrandite tundmise põhjal. Kuid matemaatika ei pruugi alati lihtne olla. Lisaks sellele kõrgsageduslikud signaalid tähendavad, et tuleb arvestada naha efektidega, kuna see mõjutab selliseid küsimusi nagu pinna voolutihedus ja magnetväli ning need võivad hõlmata Laplace'i võrrandi kasutamist.

Seetõttu on induktiivsuse määramiseks kasutatavamate arvutuste ja võrrandite pakkumiseks võimalik rakendada mõningaid realistlikke lihtsustusi.

Näiteks võib sageli eeldada, et õhukeste juhtmete kasutamisel on juhtme ristuv voolujaotus kogu traadi läbimõõdu ulatuses konstantne ja see võimaldab iseenesest traadi induktiivsuse arvutamisel märkimisväärseid lihtsustusi.

Ühe sirge traadi induktiivsus

Enamikus rakendustes eiratakse sirge traadi induktiivsust. Induktiivsus on väga madal ja enamiku rakenduste jaoks on see liiga väike, et vooluringile olulist mõju avaldada.

Kuid kui sagedused tõusevad mikrolaineahju piirkonda, võib isegi lühikese pikkusega traadi induktiivsus märkimisväärselt mõjutada.

Ehkki traadi pikkuse induktiivsuse arvutamine võib tunduda lihtne arvutus, pole see päris nii lihtne kui esmapilgul. Traadi pikkuse voog suhtleb teiste juhtmete vooluga või isegi juhi pikkusega, mis on seotud vaadeldava pikkusega.

Madalatel sagedustel on võimalik arvutada traadi sirge pikkusega sisemise pluss välise induktiivsuse teoreetiline induktiivsus.

Lalalisvool = 2l(logie(2lr)-0.75)

Kus:
Lalalisvool = madalsageduslik induktiivsus nanohennrides
l = traadi pikkus cm-des
r = traadi raadius cm-des

See arvutus eeldab, et traadi raadius on palju väiksem kui pikkus.

Kõrgete sageduste korral tähendab naha efekt seda, et sisemine induktiivsus kipub nulli ja üldiseks kõrgsagedusliku induktiivsuse valemiks saab:

Lalalisvool = 2l(logie(2lr)-1.0)

Pidades silmas kõiki vooluringi koostoimeid, annavad need valemid ainult induktiivsuse ligikaudse väärtuse. Need näitavad väga hästi suurust, kuid ei saa arvestada ka vooluahela ja välise magnetvoo paari jne mõjusid.


Vaata videot: How to Repair a Heat Exchanger Insulate an Exhaust Riser:Yanmar Engine-Patrick Childress Sailing 44 (Juuni 2021).